Om karate

"Karate" kan oversættes til "tom hånd" eller "kinamands hånd" og betyder kunsten at forsvare sig uden våben.

Karate er en kampsport, men det er samtidigt også en sportsgren hvor man får mulighed for konstant at flytte sine egne grænser, både fysisk og psykisk. Igennem træningen opnår man god kondition, man bliver mere smidig og man opbygger både fysisk og psykisk styrke. Mange tror at karate kun er kamp, men i virkeligheden er kamp kun en måde at måle sine evner udi kampkunsten på. Karate handler ligeså meget om disciplin og om at lære sig selv at kende som det handler om at kæmpe mod en modstander. Kun ved at kende sine egne styrker og svagheder bliver man en god karate ka (karateudøver)

Der findes flere forskellige stilarter indenfor karate, Svendborg Karateskole underviser i Kyokushin karate. Kyokushin har mere fokus på den fysiske styrke end mange andre karateformer. Det betyder dog ikke at man behøver at være veltrænet eller i god form for at starte til karate! Træningen er tilrettelagt så alle kan være med og man opbygger den nødvendige styrke og kondition igennem træningen.

Karatetræning består af tre elementer, kihon, kata og kumite:

Kihon er basistræning og består af teknikker der indøves ved gentagelse af teknikken enkeltvis. Til hver grad er der en række nye teknikker der skal trænes. Målet med kihon er at gøre teknikken til en naturlig refleks frem for en bevægelse man skal tænke over. Derved vil man i en kampsituation kunne reagere instiktivt.
Det meste Kihon udøves stillestående, men der trænes også i "Ido Kihon" hvor man øver basisteknikker under bevægelse. Bevægelsesmønstrene er ikke så store som i kata, men består som udgangspunkt af tre bevægelser i samme retning med teknikker på. Til hver graduering er der nogle nye Ido Kihon man skal kunne.

Kata er bevægelsestræning hvor man udfører en serie af teknikker i et bestemt mønster. Kataen er tænkt som en øvelsesserie hvor man kæmper mod en række tænkte modstandere. Ligesom med kihon er der til hver grad bestemte kataer man skal kunne.

Kumite er kamptræning eller sparring. Kamptræning er en god måde at prøve de teknikker man har lært igennem kihon og kata.
Kumite består af flere forskellige ting. Til at starte med vil det mest bestå af paradetræning og pudetræning. Derefter har man semi-kontakt kamp hvor man har nogle begrænsninger på hvilke teknikker man må benytte. endelig er der fuldkontakt frikamp hvor man må bruge væsentligt flere forskellige teknikker end i semikontakt.

De tre elementer i træningen er ikke separate ting men bruges sammen. Træning af kihon vil kunne mærkes direkte i ens kata og kumite. Derfor er det vigtigt ikke at glemme nogle af elementerne.

Det er vigtigt at forstå at karate ikke handler om at lære at "slås", men en måde at udvikle sig selv på. Man skal dyrke karate fordi man gerne vil dyrke en sport hvor man udvikler sig selv og sine evner igennem sin træning. En meget central del af det at være en god karate ka er at have forståelse for at man kun bruger sine karate evner til forsvar, aldrig til angreb.

Hvad er Kyokushin karate
Kyokushin betyder "Skolen for vejen til den inderste sandhed/mening" og er en karateskole stiftet af Sosai Mas Oyama i 1955. Kyokushin lægger vægt på selvdisciplin, fysisk styrke og realistisk kamptræning.

"And if someone asked me what at human being ought to devote the maximum of his time to, I would answer traning. Train more than you sleep"

- Masutatsu Oyama 

Kyokushin benævnes ofte som en cirkulær karateform idet mange af teknikkerne består af cirkulære bevægelser. Kyokushin karate blev udviklet af Sosai udfra den erfaring han fik i hans studier af forskellige kampsporter. Man kan derfor se elementer af forskellige kampsporter i kyokushin karaten.

Kamp
Kamp er en vigtig del af karate og i Kyokushin ligges der stor vægt på realistisk kamptræning. Træningen er dels regulær kamp, men også øvelser hvor man øver bestemte teknikker på puder eller en modstander.
Kyokushin kaldes ofte også for knockdown karate grundet den kumite der udøves blandt de højrere grader (4. kyu og opefter). Lavere grader kan kæmpe i såkaldt "modereret"/semi-kontakt, hvor der er nogle af teknikkerne fra knockdown der ikke er tilladt og det er ikke tilladt at knockoutte modstanderen.


Hvem kan dyrke karate

Karate er for alle. Der er ingen der ikke kan være med! Det kræver ingen specielle forudsætninger at begynde til karate. På begynderholdene tages der hensyn til at alle ikke er i form og man starter roligt op og opbygger den nødvendige styrke.

Karate er en rigtig god måde at dyrke sport på da man bruger hele kroppen og man træner både sin styrke, kondition, smidighed og udholdenhed. Man bestemmer helt selv hvor meget man ønsker at lægge i sin træning, men hvis man gør en indsats kan man opnå rigtig gode resultater og man vil altid have nye mål at gå efter. Man bliver aldrig færdig med at studere karate! Man kan altid udvikle sig yderligere.

"One becomes a beginner after one thousand days of training and an expert after ten thousand days of training. "

- Masutatsu Oyama 

Også for børn
Karate er også for børn. Børnene kan normalt starte når de er otte år gamle og vi har specielle hold for børn, hvor træningen er tilpasset dem. Træningen er en kombination af teknisk træning samt styrke og konditionstræning så børnene kommer i en god fysisk form.

 

 

Svendborg Karateskole Kyokushinkai Østre Havnevej 35, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 62 22 23 36