COVID-19

Udendørstræning

30. marts 2021

DKU har undersøgt de gældende retningslinjer for træning udendørs og har bl.a. været i kontakt med Coronahotline og deres udmelding er at kontakt er tilladt. Men de anbefaler agtpågivenhed, afspritning før og efter, og gerne en ugentlig test.

Hvor restriktivt eller frit klubberne vælger at følge retningslinjerne, er op til klubberne og deres bestyrelser. DKUs anbefaling er dog at følge et vist forsigtighedsprincip – både af hensyn til sundheden, men også ud fra et PR-synspunkt. Folk har mange holdninger, og det er ikke alle, der kender reglerne.

Her kan I se nogle vejledende retningslinjer:

  • Husk at forsamlingsforbuddet på 10 pers. gælder både før og efter træning!
  • Træningen kan gennemføres med sporadisk kropskontakt – og det anbefales at minimere andel af tid, kropskontakten udføres
  • Derudover bør “makkerbyt” minimeres, så eleverne har en mere eller mindre fast makker/makkere
  • Der skal være min. 2 meters afstand mellem hver elev / makkerpar
  • Kiai bør undgås eller minimeres – da smitten spredes hurtigt gennem luftbårne dråber/partikler
  • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (f.eks. puder mm.), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit

I Kulturministeriets retningslinjer står følgende (link findes nederst).

  • “Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 2 meters afstand mellem personer uanset aktivitet”
  • “Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige kunder, brugere, mv., eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.”
  • “Idræts- og foreningsaktiviteter samt dans med fysisk kontakt kan gennemføres, herunder f.eks. idræt, hvor man har direkte berøring med andre spillere såsom fodbold. Der opfordres til, at der i disse tilfælde er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte”.

Kilde: Coronahotline og Kulturministeriet
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/marts_april/Retningslinjer_for_udendoers_idraets-_og_foreningsliv_22._marts.pdf