Sommer dan-graduering (DKU)

Roskilde Karate Klub Præstemarksvej 10 c, 4000 Roskilde

Da sommerlejren er aflyst, foregår sommerens dan-gradueringer ved en lukket graduering i Roskilde Karate Klub.

Dan graduering

Roskilde Karate Klub Præstemarksvej 10 c, 4000 Roskilde